• Braun Snow posted an update 1 month, 2 weeks ago

    1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu quả trong triệt lông?

    Để loại trừ những sợi lông căm ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan chưa biết, những sợi lông được làm từ các sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi những liên kết cộng hó…[Read more]

  • Braun Snow became a registered member 1 month, 2 weeks ago